NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Szkoła
największym skarbem są ludzie
Doskonalenie
jest naszym celem
Edukacja
jest najważniejsza
Nauka
jest naszą pasją

Witamy na naszej stronie!

facebook

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
w Tarnobrzegu
  od 17 lat realizuje na terenie Podkarpacia swoją misję wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli,  kadry oświatowej.

Oferujemy tematy, będące wynikiem diagnozy potrzeb, formy szkoleń, cieszące się zainteresowaniem nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, lokalnych samorządów.

Nowości

29-09-2017


Sz. P.
Dyrektorzy, Nauczyciele
Szkół i Placówek

                        

           Przedstawiamy Państwu  najnowsze oferty szkoleniowe:

1. Indywidualizacja nauczania - sposoby na kreatywny udział każdego ucznia w lekcji więcej…

2.  Jak wydobyć z ucznia to, co w nim najlepsze? więcej…

3. Wykorzystanie metody eksperymentu i  projektu - rozwijanie kreatywnej aktywności ucznia więcej…

4.  Konstruowanie programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły, placówki  więcej…

5. Warsztat pracy wychowawcy zespołu klasowego: „Słowa uczą, a przykłady wychowująwięcej…

6. Organizacja pracy dyrektora. Oferta dla dyrektorów, wicedyrektorów - staż pracy od 1 września 2017/18 więcej...

Zgłoszenia: telefoniczne, pocztą e-mail.

Płatność i zaświadczenia: po przeprowadzeniu zajęć.

Terminy realizacji: do ustalenia z dyrektorem.

więcej