NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
"PRZYJAZNA EDUKACJA"

Biblioterapia
Statut konstytucją szkoły

Witamy na naszej stronie!

facebook

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
w Tarnobrzegu
  od 17 lat realizuje na terenie Podkarpacia swoją misję wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli,  kadry oświatowej.


Oferujemy tematy, będące wynikiem diagnozy potrzeb, formy szkoleń, cieszące się zainteresowaniem nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, lokalnych samorządów.

Miło nam poinformować, że nazwa naszej placówki zostaje rozszerzona o podtytuł „Przyjazna Edukacja”, co jest w zgodzie z misją, jaką pełnimy w środowisku oświatowym.


Nowości

04-11-2017


Sz. P.
Dyrektorzy, Nauczyciele
Szkół i Placówek

                        

           Przedstawiamy Państwu  najnowsze oferty szkoleniowe:

1. Redagowanie statutu szkoły według nowych przepisów.

2.  Indywidualizacja nauczania - sposoby na kreatywny udział każdego ucznia w lekcji.

3. Wykorzystanie metody eksperymentu i  projektu - rozwijanie kreatywnej aktywności ucznia.

4. Bezpieczna szkoła.

5. Ewaluacja wewnętrzna zagadnień uznanych w szkole za istotne w jej działalności.

6. Organizacja pracy dyrektora. Oferta dla dyrektorów, wicedyrektorów - staż pracy od 1 września 2017/18

Zgłoszenia: telefoniczne, pocztą e-mail.

Płatność i zaświadczenia: po przeprowadzeniu zajęć.

Terminy realizacji: do ustalenia z dyrektorem.

więcej