NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
"PRZYJAZNA EDUKACJA"

Biblioterapia
Statut konstytucją szkoły

Aktualności

04-11-2017
Oferty szkoleniowe


Sz. P.
Dyrektorzy, Nauczyciele
Szkół i Placówek

                        

           Przedstawiamy Państwu  najnowsze oferty szkoleniowe:

1. Redagowanie statutu szkoły według nowych przepisów.

2.  Indywidualizacja nauczania - sposoby na kreatywny udział każdego ucznia w lekcji.

3. Wykorzystanie metody eksperymentu i  projektu - rozwijanie kreatywnej aktywności ucznia.

4. Bezpieczna szkoła.

5. Ewaluacja wewnętrzna zagadnień uznanych w szkole za istotne w jej działalności.

6. Organizacja pracy dyrektora. Oferta dla dyrektorów, wicedyrektorów - staż pracy od 1 września 2017/18

Zgłoszenia: telefoniczne, pocztą e-mail.

Płatność i zaświadczenia: po przeprowadzeniu zajęć.

Terminy realizacji: do ustalenia z dyrektorem.

powrót