NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
"PRZYJAZNA EDUKACJA"

Biblioterapia
Statut konstytucją szkoły

Aktualności

25-05-2018
Oferty szkoleniowe


Szanowni Państwo, publikujemy bardzo istotną informację dotyczącą stosowania  zasad przetwarzania danch osobowych. (klauzula informacyjna)

 Liczymy na kontynuowanie przyjaznych relacji.

                                                                               Jan Grandys - Dyrektor NPDN

       

Przedstawiamy Państwu  najnowsze oferty szkoleniowe:

1. Excel na usługach nauczyciela badacza.

2. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

3. Indywidualizacja nauczania - sposoby na kreatywny udział każdego ucznia w lekcji.

4. Bezpieczna szkoła.

5. Ewaluacja wewnętrzna zagadnień uznanych w szkole za istotne w jej działalności.

 

Zgłoszenia: telefoniczne, pocztą e-mail.

Płatność i zaświadczenia: po przeprowadzeniu zajęć.

Terminy realizacji: do ustalenia z dyrektorem.

powrót