NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
"PRZYJAZNA EDUKACJA" uzyskała akredytację
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie

Doskonalenie
Konferencje

Aktualności

01-09-2019
Zapraszamy do współpracy


Sz. Pani/Pan
Dyrektor
Szkoły/Placówki
Oświatowo-Wychowawczej

         Dyrektor NPDN "Przyjazna Edukacja" serdecznie zaprasza do współpracy w nowym roku szkolnym.
         Dziękuję za sympatyczne relacje w ubiegłym r. szkolnym.

         Wraz z zespołem edukatorów przekazuję życzenia pomyślnej realizacji zadań dla osiągnięcia zaplanowanych celów organizacyjnych, dydaktycznych, wychowawczo - opiekuńczych.

Nasze oferty  znajdziecie Państwo na www.grandys.edu.pl  w zakładce "oferta".

Zapewniamy:

-bardzo przystępne ceny,
-pragmatyczne treści programowe wynikające z aktualnych podstaw prawnych, doświadczenia,
-niezawodność w realizacji szkoleń,
-gwarancję  pełnej satysfakcji z  przyrostu kompetencji kluczowych
nauczycieli,
-przyjazną i twórczą atmosferę zajęć, wzbogaconą materiałami programowymi
i jak dotychczas:
-dostosowanie programu szkolenia do zgłoszonej przez dyrektora tematyki,
-materiały programowe.


Z wyrazami szacunku                      

Dyrektor -  mgr Jan Fr. Grandys

 
powrót