NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
"PRZYJAZNA EDUKACJA" uzyskała akredytację
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie

Doskonalenie
Konferencje

O nas

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnobrzegu od 16 lat realizuje na terenie Podkarpacia swoją misję wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli,  kadry oświatowej.

Jej siedziba znajduje się przy ul. Sikorskiego 82.

Oferujemy tematy, będące wynikiem diagnozy potrzeb, formy szkoleń, cieszące się zainteresowaniem nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, lokalnych samorządów.

Nasze propozycje bardzo ściśle łączą się z aktualnymi kierunkami zmian, rozwoju edukacji, problemami organizacyjnymi, dydaktycznymi, wychowawczymi jednostek oświatowych. Programy szkoleń są opracowywane i realizowane przez doświadczoną kadrę edukatorów, cieszącą się niekwestionowanym uznaniem, szacunkiem.

NPDN organizuje kursy doskonalące, konferencje,  warsztaty,  konsultacje, w wymiarze godzin uzgadnianym z dyrektorami szkół i placówek.

Corocznie z naszych usług korzysta ponad 2 tysiące słuchaczy.
Wielką popularnością cieszą się seminaria z VIP-ami oświaty, stanowiące impuls twórczy do wdrażania nowych rozwiązań programowych, pozwalające lepiej zrozumieć zmiany zachodzące w oświacie, na tle przemian w Europie, na świecie.

Zajęcia kończą się ewaluacją, w celu zebrania informacji na temat poziomu satysfakcji Uczestników. Uzyskujemy  cenione referencje naszych klientów podkreślających bardzo sprawną organizację, niezawodność, wysoki poziom metodyczno-merytoryczny zajęć, oparty na technologii komputerowej, interesujące formy pracy warsztatowej. Edukatorzy służą zespołom nauczycieli pomocą w formie konsultacji, przy wdrażaniu propozycji, stanowiących owoc szkolenia.

Cenieni jesteśmy za tworzenie bardzo sympatycznej atmosfery, ciepłego klimatu interpersonalnego. Uczestnicy szkoleń otrzymują drogą elektroniczną materiały -skrót treści programu, wyniki ćwiczeń.                                                                                                       

Kontakt z nami jest bardzo dogodny, a uzgadnianie warunków szkoleń, terminu zajęć, osoby prowadzącej, kosztów, satysfakcjonuje obie strony.

 

            Serdecznie zapraszamy do owocnej współpracy.

 

                                                                      Dyrektor NPDN - mgr Jan Fr. Grandys