NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
"PRZYJAZNA EDUKACJA" uzyskała akredytację
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie

Doskonalenie
Konferencje

Kadra edukatorska

Kadrę tworzą specjaliści z różnych dziedzin oświaty, zatrudnieni uczelniach wyższych, w instytucjach oświatowych, trenerzy, byli doradcy metodyczni, edukatorzy z dyplomami  studiów podyplomowych, w tym w zakresie kształcenia dorosłych.

Nasi Edukatorzy, to osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w doskonaleniu,  autorzy programów szkoleniowych, cieszący się uznaniem i szacunkiem za interesujące metody pracy, pasję zawodową, umiejętność tworzenia przyjaznego klimatu pracy.

Placówka korzysta z doraźnych usług kadry naukowej uczelni wyższych, znanych publicystów w dziedzinie organizacji
i zarządzania oświatą, problematyki pedagogicznej.

Wszystkie programy szkoleniowe zamieszczone w ofercie NPDN zawierają nazwiska autorów.

Z pełnym zaufaniem o jakość szkolenia i satysfakcję uczestników

                                              powierzam p.p. Edukatorom zadania szkoleniowe!


                                                           Dyrektor NPDN  - mgr Jan Fr. Grandys