NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
"PRZYJAZNA EDUKACJA"

Biblioterapia
Statut konstytucją szkoły

RODO

Drodzy Państwo , publikujemy bardzo istotną informację dotyczącą stosowania  zasad przetwarzania danch osobowych.

Liczymy na kontynuowanie przyjaznych relacji.

                                                                               Jan Grandys - Dyrektor NPDN

Klauzula informacyjna