NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
"PRZYJAZNA EDUKACJA" uzyskała akredytację
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie

Doskonalenie
Konferencje

RODO

Drodzy Państwo , publikujemy bardzo istotną informację dotyczącą stosowania  zasad przetwarzania danch osobowych.

Liczymy na kontynuowanie przyjaznych relacji.

                                                                               Jan Grandys - Dyrektor NPDN

Klauzula informacyjna